Apua suunnitteluun

Tiedosto

Suosittelemme PDF/X (PDF/X-1a tai PDF/X-4) -yhteensopivaa PDF-tiedostoa tulostustiedostoksi. Läpinäkyville suunnittelukohteille suosittelemme PDF/X-4-yhteensopivaa tiedostoa.

Väri CMYK-muodossa

4 CMYK-pääväreillä tulostetut työtiedostot eivät saa sisältää Pantone-, RGB-, Lab- tai vastaavia värejä. Kaikkien värikuvien on oltava CMYK-muodossa ja mustavalkoisten harmaasävykuvien on oltava joko mustia tai subtraktiomuotoisia CMYK-kuvia. Asiakirjan vaatimuksia on noudatettava. Kuvien osalta tämä varmistetaan käyttämällä oikeaa ICC-profiilia, mutta vektorigrafiikan osalta suunnittelijan on varmistettava, että värin määrä ei ylitä sallittuja rajoja, esim. seuraavat. C 100 %, M: 60 %, Y: 100 %, B 90 % summa 350 %.

Liian suuri määrä painoväriä vaikeuttaa huomattavasti painovärin kuivumista tulostuspaperille, mikä puolestaan aiheuttaa tuotteen likaantumista jälkikäsittelyssä ja myöhemmässä käytössä.

Korkeasti päällystettyjen kiiltävien papereiden suurin sallittu mustepeitto on 330 %, silkki- ja mattapintaisten papereiden suurin sallittu mustepeitto on 300 % ja päällystämättömien papereiden suurin sallittu mustepeitto on 260-300 %. Vältä läpinäkymättömien prosenttilukujen käyttöä sävyissä 1-3 % ja 97-99 %.

Tiedostot, jotka sisältävät värejä, joita ei voida hyväksyä (RGB jne.), muunnetaan automaattisesti CMYK-väreiksi painatuksen esikäsittelyn aikana. Muunnos toimii melko tarkasti, mutta se voi poiketa hieman asiakkaan pyytämästä värisävystä.

Overprint

Graafisia kohteita ei saa painaa yli, paitsi mustalla värillä. Ylipainatus voi aiheuttaa värimuutoksia, esimerkiksi. keltaiseen lisätty sinisellä pohjalla oleva ylipainatus tekee keltaisesta väristä vihreän. Valkoisella ylipainatuksella varustetut kohteet katoavat kokonaan kuvasta.

Tekstit, fontit

Käytetyt fontit sisältyvät tiedostoon, ja grafiikkatiedostojen sisältämät tekstit on parempi tehdä ääriviivoina(käyrinä ).

Kuvan tiheys (dpi)

Kuvan resoluutio käyntikortteja, karttoja, esitteitä, lehtisiä jne. varten 300 dpi, roll-upeja ja bannereita varten 150 dpi.

Bleed

Leikkausmarginaali on 3 mm molemmissa reunoissa ja 5 mm esitteissä (esim. 3 mm:n tapauksessa tiedostokoko on 210×297+3 mm leikkaus, jolloin suunnittelutiedosto on 216×303 mm). Design jatkuu leikattaessa, valkoiset reunat eivät sovi leikattaessa. Nidottuihin vihkoihin tai kansioihin ei tarvitse lisätä sisäreunaan leikkausta.

Tiedostojen nimeäminen

Nimeä tiedostot siten, että ne ovat kyseiseen työhön liittyviä ja ymmärrettäviä, esimerkiksi (Sarah_Visitkarte_90x50mm+3mm_bleed_2page_100pcs.pdf).
Jos sinun on lähetettävä uusi korjattu tiedosto tulostimelle, lisää sana “uusi” uuden tiedoston nimen eteen.

Tiedoston sivut

Sivuja ei saa sijoittaa vierekkäin tulostustiedostossa (As Spread), vaan ne on sijoitettava peräkkäin samaan tiedostoon, ja myös tyhjien sivujen, joilla ei ole ulkoasua, on oltava oikeassa paikassa tiedostossa.
Tiedosto ei saa sisältää tarpeettomia, ei-tulostettavia sivuja.
Suunnitelman formaatin on oltava 1:1, ja suunnitelman ja lopputuotteen on oltava samankokoisia.

Kriittiset kohteet
Tekstien ja muiden kriittisten kohteiden on oltava vähintään 2-2,5 mm:n etäisyydellä tuotteen reunasta ja vähintään 4 mm:n etäisyydellä sivun reunasta sidoksissa. Näin varmistetaan arkin reunalla olevien kohteiden säilyminen leikkaus-, taitto- ja sidontatekniikasta johtuvien epätarkkuuksien varalta.

Sivut vierekkäin

Yli kahden sivun mittaisten kuvien kohdalla on tärkeää välttää tärkeiden esineiden sijoittamista tulosteen selkärangan päälle, mikä on erityisen tärkeää liimasidonnassa.

Vahvemman sidonnan aikaansaamiseksi täydellisessä sidonnassa etu- ja takakannen sisäpuoli liimataan ensimmäiseen ja viimeiseen sisäsivuun noin 5 mm:n liimakaistaleella. Siksi tärkeitä kohteita olisi vältettävä 10 mm leveällä tummalla alueella, ja kuvan molempia puolia olisi siirrettävä 5 mm kohti ulkoreunaa, jotta kuva olisi oikeanlainen ja jatkuva.

Kansisivut

Kannet ovat myös sivuja, ja nidotuissa julkaisuissa kansisivut on lähetettävä samassa tiedostossa sisällysluettelon kanssa.

Pyydämme, että kansitiedostot tuotetaan jo valmiiksi aseteltuina perfekti sidottuina ja että kansi- ja selkämyslehdet suunnitellaan yhdessä tiedostossa. Kysy aina myyntiosastoltamme selkämyksen paksuutta.

Lakattujen kansien osalta lakatun kannen on oltava vähintään 2 mm lyhyempi kuin lopullinen tuote ja lakatun osan on oltava vähintään 10 mm lyhyempi kuin lopullinen tuote.

Stants

Lyöntijonot on suunniteltava erivärisillä viivoilla.

Leikkaukset yhtenäisellä punaisella viivalla.

Vihreät ruudut jatkuvana viivana.

Perfo keltaisena katkoviivana.

Malliin lisättävät stanssausviivat olisi suunniteltava päälle painettavilla pisteväreillä.
Lisäksi voit lähettää tiedoston, jossa on erillisiä stanssauslinjoja ilman muotoiluelementtejä stanssin valmistusta varten. Suunnitelmassa ei saa olla kaksoisviivoja.

Lakkaus ja foliopainatus

Suunnitelmaan lisätyt pistemäiset tai foliopainetut kohteet on suunniteltava ylipainattavilla pisteväreillä tai pistemäiset suunnitteluelementit on lähetettävä erillisenä tiedostona. Kalvon tapauksessa kalvon suunnittelu vektorigrafiikassa. Kalvomuotoiluelementtien viivan vähimmäispaksuus voi olla 0,15 mm.

HUOM! Liian pienet ja liian lähellä toisiaan olevat palat sulautuvat yhteen foliossa.

Kohokuviointi ja blindprint

Kohokuvioi/tulosta suunnitteluun lisätyt kohokuvioidut/printatut kohteet ylipainovärillä tai lähetä kohokuvioidut/printatut suunnitteluelementit erillisessä tiedostossa.
Viivan vähimmäispaksuus voi olla 0,2 mm.

Kohokuviointi: tuo kuvan esiin paperin pinnan sisäpuolelta. Kohokuviointi: kuva painetaan paperiin.

Laminointi, lakkaus

Laminointi ja UV-lakkaus muuttavat tulosteen sävyä. Kiiltävät laminaatit ja lakat voivat tehdä väreistä hieman tummempia ja tietyistä sävyistä punaisempia.

Tärkeämpää

Tiedostossa ei ole rajausmerkkejä tai painojälkiä.

Nidotuissa esitteissä on varmistettava, että sivujen lukumäärä jaetaan 4:llä.

Voit tilata näytepainoksen värien tarkistamista varten.

Jos tulosteen jälkikäsittely edellyttää taittoa, sidontaa tai stanssausta, odotamme, että tiedosto sisältää mallinnoksen mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

Lisää valumajälki roll-up-malliin: ylös 10 mm, reunoille 5 mm ja alas 120 mm.

Bannerin bleedia varten: ei tarvitse lisätä.

 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä.