Abiks kujundale

Fail

Soovitame trükioriginaaliks PDF/X (PDF/X-1a või PDF/X-4) standardile vastavat PDF faili. Läbipaistvate kujundusobjektide puhul soovitame kasutada PDF/X-4 standardile vastavat faili.

Värv CMYK´is

4 CMYK ’i põhitooniga trükitavate tööde failid ei tohi sisaldada Pantone, RGB, Lab vms toone. Kõik värvipildid peavad olema CMYK´is ja mustvalged Grayscale pildid peavad olema kas musta värviga või lahutatud CMYK´i. Kasutada tuleb vastavalt paberist tingituid nõudeid. Piltidel tagatakse see õige ICC profiili kasutamisega, kuid vektorgraafika korral peab kujundaja tagama, et värvi summa ei ületa lubatuid piire, nt. C 100%, M: 60%, Y: 100%, B 90%  summa on 350%.

Liialt suur värvi summa raskendab oluliselt värvi kuivamist trükipaberil, mis omakorda põhjustab toote määrimise järeltöötluses ja hilisemal kasutamisel.

Maksimaalne lubatud värvisumma kõrgkaetud Gloss paberite puhul on 330%, Silk ning matipinnaga kaetud maksimaalne lubatud värvisumma on 300% ning katmata paberite maksimaalne lubatud värvisumma on 260 – 300%. Vältida tuleb mittetrükkuvate protsentide kasutamist värvitoonides nagu 1-3% ja 97-99%.

Failid, mis sisaldavad lubamatuid (RGB jms) värvitoone, teisendatakse automaatselt CMYK´i trükiettevalmistuse protsessi käigus. Teisendus töötab üsna täpselt, kuid võib erineda mõningal määral kliendi poolt soovitud värvitoonist.

Ületrükk

Graafilistele objektidele ei tohi olla määratud ületrükki (Overprint), välja arvatud must värv. Ületrükk võib põhjustada värvimoondumist nt. kollasele lisatud ületrükk sinisel taustal muudab kollase värvi roheliseks. Valge värviga objektid, millele on lisatud ületrükk, kaovad kujunduselt sootuks.

Tekstid, fondid

Kasutatud fondid on kaasatud faili, graafikafailides sisalduvad tekstid on kindlam teha Outline’na (curvideks tehtuna).

Piltide tihedus (dpi)

Piltide resolutsioon visiitkaartide, kaartide, flaierite, voldikute jms puhul 300dpi, roll-upide ja bännerite puhul 150dpi

Bleed ehk lõikevaru

Lõikevaru on igas servas võrdselt 3 mm, brozüüridel 5 mm. (nt 3mm puhul on faili mõõt 210×297+3mm bleed siis kujundus fail on 216x303mm). Kujundus jätkub bleedi alas, valged servad bleedi näol ei sobi. Klamberköites valmistatavatele vihikutele/brozüüridele ei ole sisemisele servale vaja bleedi lisada.

Failide nimetamine

Palume nimetada faile konkreetse tööga seonduvalt ja arusaadavalt, näiteks (Sarah_Visiitkaart_90x50mm+3mm_bleed_2poolne_100tk.pdf).
Kui on vaja saata trükikotta uus parandatud fail siis lisada uue faili nime ette sõna “uus”.

Leheküljed failis

Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (As Spread), vaid peavad asetsema ühes failis järjestikku, ka tühjad ilma kujunduseta leheküljed peavad olema failis omal õigel kohal.
Fail ei tohi sisaldada üleliigseid mittetrükitavaid lehekülgi.
Kujunduse formaat peab olema 1:1 mõõdus, kujunduse ja lõpptoote mõõt on sama.

Kriitilised objektid
Tekstid ja muud kriitilised objektid peavad asetsema vähemalt 2mm-2,5mm kaugusel toote servast, köidetel vähemalt 4mm kaugusel lehekülje servast. Selliselt tagatakse leheserval asuvate objektide säilimine lõikamise, voltimise ja köitmise tehnoloogiast tingitud ebatäpsuste korral.

Kõrvuti asetsevad leheküljed

Üle kahe lehekülje ulatuvatel piltidel tuleb vältida oluliste objektide sattumist trükise selja kohale, eriti kriitiline on see liimköite puhul.

Tugevama köite saavutamiseks liimköites liimitakse esi- ja tagakaane sisekülg esimese ja viimase sisulehekülje külge umbes 5mm liimiribaga. Seetõttu tuleb vältida oluliste objektide sattumist 10mm laiusele pimedale alale, ning korrektse jätkuva pildi tarbeks tuleks pildi mõlemaid pooli nihutada 5mm välisserva poole.

Kaante leheküljed

Ka kaaned on leheküljed, klamberköies köidetavate trükiste kaane leheküljed tuleb saata samas failis koos sisu lehekülgedega.

Liimköites toodetavate kaante failid palume juba laotatuna, kaane leheküljed ja selg kokku kujundatuna ühes failis. Selja paksus küsi alati üle meie müügiosakonnalt.

Lakaga kaante puhul peab lakaga kaas olema toote lõppmõõdust vähemalt 2mm lühem, laka osa veel oma korda vähemalt 10 mm lühem kui lõplik toode.

Stants

Stantsijooned tuleb kujundada erinevat värvi joontega.

Lõiked punase pideva joonena.

Nuudid rohelisega pideva joonena.

Perfo kollase katkendliku joonena.

Kujundusele lisatud stantsijooned kujundada ületrükkuva spot-värviga.
Lisaks saata ka stantsivormi valmistamiseks eraldi stantsjoontega fail ilma kujunduselementideta. Topelt jooni ei tohi kujunduses olla.

Kohtlakk ja fooliumtrükk

Kujundusele lisatud kohtlakiga/fooliumtrükiga objektid kujundada ületrükkuva spot-värviga või saata kohtlaki kujunduselemendid eraldi failis. Fooliumi puhul, fooliumi kujundus vektorgraafikas. Miinimum joone paksus fooliumtrüki kujundus elementidel võib olla 0.15mm.

NB! Liiga väiksed ja üksteisele liiga lähedal olevad detailid sulanduvad fooliumis kokku.

Surutrükk ja pimetrükk

Kujundusele lisatud surutrükiga/pimetrükiga objektid kujundada ületrükkuva spot-värviga või saata surutrükiga/pimetrükiga kujunduselemendid eraldi failis.
Miinimum joone paksus võib olla 0.2mm.

Surutrükk: toob kujutise paberi pinna seest ülespoole. Pimetrükk: pressitakse kujutis paberi sisse.

Lamineerimine, lakkimine

Lamineerimine ja UV-lakkimine muudab trükise toone. Läikivad laminaadid ja lakid võivad muuta värvitoone pisut tumedamaks ja teatud toone punakamaks.

Veel olulist

Lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud faili.

Brozüürid, mis on klamberköites, jälgida et lehekülgede arv jaguks 4-ga.

Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida proovitrükis.

Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist või stantsimist, siis ootame failiga kaasa ka maketti, mis välistab kõik võimalikud arusaamatused.

Roll-up kujundusele lisa bleed: üles 10mm, servadesse 5mm ja alla 120mm.

Bännerile bleed: ei ole vaja lisada.

 

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis võta meiega julgelt ühendust.